به گزارش خبرگزاری برنا، با ساخت 4 فیلمنامه در جلسه 24 دی شورای پروانه ساخت فیلم های سینمایی موافقت شد.

فیلمنامه های «57 » به نویسندگی محسن محقق، تهیه کنندگی مجتبی امینی و کارگردانی دانش اقباشاوی، «همکلاس من» به نویسندگی وکارگردانی فرزاد اژدری و تهیه کنندگی پروانه مرزبان، «سوته زار» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی عزیزالله حمید نژاد و «ماهی موتو» به نویسندگی لیلی گله داران وکارگردانی مهدی نادری و تهیه کنندگی حمید فرخ نژاد موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

موافقت با ساخت 5 فیلم در شبکه نمایش خانگی

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت 5 فیلمنامه موافقت کرد.

بر اساس جلسه 28 دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلم های «روزگار تنهایی» به تهیه کنندگی سید علیرضا هدایتیان و به کارگردانی رضا کاویانی، «بدهکاران به بهشت نمی روند» به تهیه کنندگی مهدی لباف و به کارگردانی بهمن گودرزی، «تو یک علامت سوال بزرگی!» به تهیه کنندگی فرهاد رحمتی و به کارگردانی مهرداد فلاحت گر، «پایان یک آغاز» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهران علیزاده و «تارات» به تهیه کنندگی و کارگردانی پدرام بهرامی فر موافقت به عمل آمد.

موافقت با عرضه 7 فیلم برای شبکه نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 7 عنوان موافقت کرد.

در جلسه 28 دی شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شدبا عرضه فیلم های «بیگانه» به تهیه كنندگی سعید ملکان و کارگردانی بهرام توکلی، «شب کنکوری» به تهیه كنندگی سید مجید میرحسینی و کارگردانی محمد راوندی، «بره کشون» به تهیه كنندگی رضا جودی و کارگردانی مهرداد خوشبخت، «ابله/ قسمت های 6تا4» به تهیه کنندگی تصویر گستر پاسارگاد و محمد مسعود وکارگردانی کمال تبریزی، «کوچه مروارید /قسمت 5» به تهیه كنندگی و کارگردانی سعید سالارزهی، «مردی شبیه گرگ» به تهیه كنندگی سید مجید صالحی و کارگردانی اشکان شاپوری و «نان شب» به تهیه كنندگی حمید محمدی و کارگردانی هادی رحیمی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه 4 عنوان فیلم خارجی نیز موافقت شد.