به گزارش خبرگزاری برنا، مجمع عمومی «خانه سینما» به منظور انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره و بازرس خانه سینما برگزار خواهد شد.

دستور جلسه این مجمع به شرح زیر اعلام شده است:

« استماع و رسیدگی به گزارش عملیاتی مالی هیات مدیره و بازرس، اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت تشکل صنفی کانون پخش کنندگان سینمای ایران متقاضی عضویت در موسسه خانه سینما، انتخاب سه عضو شورای صیانت، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس.»

مجمع عمومی خانه سینما با حضور نمایندگان صنوف سینمایی عضو، ساعت 17 روز دوشنبه 11 اسفند ماه 93 در خانه سینما برگزار خواهد شد.