به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، وحید نصیریان انیماتور وعضو هیات انتخاب بخش انیمیشن جشنواره فیلم شهر گفت: شهر و شهرنشینی موضوع‌های بسیاری را در بر می گیرد و بسیاری از مضامینی که هنرمندان درباره آن ها فیلم می سازند دربرگیرنده محورهای شهری است.

عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم شهر با بیان اینکه با ساخت فیلم های سفارشی مخالفم ادامه داد: اهدافی که برای جشنواره فیلم شهر تعریف شده تاثیر بسزایی بر شهروندان و مدیران شهری خواهد داشت.

کارگردان فیلم سینمایی "قلب سیمرغ" تاکید کرد: فیلم هایی که از گذشته درباره شهر ساخته شده در این دوره از جشنواره مورد بازبینی قرار می گیرد و این امر فرصتی را در اختیار فیلمسازان قرار می دهد تا ببینند آثارشان تا چه حد با رویکردهای جشنواره فیلم شهر همخوانی دارد.

نصیریان ادامه داد: اهداف جشنواره می تواند برای هنر و سینما و البته فرهنگ جامعه مفید باشد و پرداخت تخصصی به مسایل فرهنگی شهری در سینما می تواند تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد از این رو معیار انتخاب انیمیشن‌ها در چهارمین جشنواره فیلم شهر بر اساس رویکرد جشنواره خواهد بود.

وی در پایان گفت:مدیران باید فیلمسازان را در جریان موضوعات مورد نظرشان قرار دهند و اجازه دهند فیلم سازان با نگاه خود مسایل را پردازش کنند. وظیفه هنرمند اندیشیدن به موضوع های مختلف است و تنها باید مضامین مورد نظر را به آنها یادآوری کرد زیرا در این صورت آثاری قابل تامل تولید خواهد شد.