به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا،‌ حسن رستمی –جامعه‌شناس و استاد ارتباطات درباره برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پلیس گفت: در آثار سینمایی یكی از مهم‌ترین اهداف باید جامعه باشد و آن را به تصویر درآورد و آن نگاه مثبت که جامعه غربی نسبت به پلیس دارد، در فیلم‌های ایرانی نیز ظاهر شود.

وی ادامه داد: فیلم‌سازان باید به گونه‌ای به تولید آثار بپردازند که مردم پلیس را همیار خود بدانند و با توجه به آثار پلیسی- اجتماعی که در سال‌های اخیر ارائه شده است، کارگردانان و فیلم‌سازان می‌توانند در این حوزه گرایش بیشتری پیدا کنند.

رستمی با بیان این مطلب که نشان دادن پلیس به تنهایی در فیلم‌ها کافی نیست، یادآور شد: فیلم‌سازان باید به گونه‌ای آثار خود را بسازند که در فیلم‌ها نشان داده شود پلیس علاوه بر نقش خود می‌تواند دکتر و مهندس هم باشد، نه اینکه فقط دغدغه این را داشته باشد که مسوولیت ذاتی خود را به تصویر بکشد.

این استاد ارتباطات با اشاره به ساخت انیمیش‌های پلیسی خاطرنشان کرد: تعامل میان مردم و پلیس زمانی ایجاد می‌شود که جرائم و تخلفات در جامعه کاهش یابد. به طور مثال انیمیشن‌های پلیسی بر جامعه رانندگان بسیار تاثیر داشته و آمارها نشان دهنده این است که میزان تخلفات پایین آمده است.

رستمی بیان کرد: آثار سینمایی باید به گونه‌ای باشد که فضای جامعه را پلیسی نشان ندهد،‌ بلکه پلیس را حافظ امنیت و جان مردم معرفی كند.

وی اقدامات پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مثبت خواند و گفت: در این سال‌ها پلیس به خوبی توانسته با مردم تعامل ایجاد کند. پلیس با وارد شدن در حوزه آسیب‌های اجتماعی سعی كرد با نهادهای ناکارآمد برخورد کند و در مقابل آنها پاسخ‌گو باشد.

وی به ناجی هنر نیز اشاره کرد و گفت: موسسه ناجی هنر باید در پروژه‌های بزرگ سینمایی سرمایه‌گذاری کند؛ همانند سازمان‌های نظامی کشورهای پیشرفته که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت اهداف و خواسته‌های مردم و پلیس فیلم‌هایی می‌سازند که این فیلم‌ها خود تبلیغی برای رفاه و آسایش در جامعه است.