به گزارش خبرنگار سینمایی برنا،محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما درباره برنامه‌های این نهاد صنفی در سال 90 گفت: مهمترین تصمیمی که مدیریت خانه سینما باید در سال 90 داشته باشد پیگیری مساله امنیت شغلی است.

وی ادامه داد: مهمترین وظیفه ما به عنوان یک نهاد صنفی نه تنها در سال 90 بلکه در همه سال ها این موضوع است.

مدیر عامل خانه سینما با بیان اینکه پیگیری مساله امنیت شغلی بستگی به شرایط مختلفی دارد اظهار کرد: اجرایی شدن مساله امنیت شغلی به شرایط مختلفی بستگی دارد که بخشی از آن به مجموعه سینمای ایران باز نمی‌گردد بلکه بخش‌ها و نهادهای خارج از خانه سینما نیز در آن دخیل هستند.

وی تصریح کرد: امکانات یک نهاد صنفی مثل خانه سینما برای پیگیری مساله امنیت شغلی محدود است و ما اگر بتوانیم این مساله را جزو گفتمان مسوولان کنیم می‌توانیم به اجرایی شدن آن نیز امیدوار باشیم.