به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، براساس آمار قطعی اعلام شده از سوی هیات انتخاب بخش سینمای ایران جشنواره فیلم فجر (در سال 1389)، 96 عنوان فیلم 35 میلی‌متری و یا دارای پروانه ساخت سینمایی مورد بازبینی قرار گرفت و تعداد فیلم‌های مستقل ویدئویی نیز براساس آمارها ثبت شده و مدارک مستند بالغ بر 130 عنوان بوده که به همراه آثار مستقل سینمایی این رقم بالغ بر 226 عنوان می‌رسد.

اما در گزارش خانه سینما که به رخدادهای مهم سال 1389 سینمای ایران پرداخته از این نکته غفلت کرده و اشاره‌ای به آن نشده است. از سوی دیگر در بند الف این گزارش به وضعیت کمی تولیدات پرداخته شده و آمار غیر واقعی 112 فیلم تولیدی در سال 1384 را به عنوان رکورد تولید در دهه گذشته اعلام کرده است اما بر اساس گزارش وضعیت پیشرفت تولید سینمای ایران که در تاریخ 3-11-84 منتشر شده مجموع فیلم‌های در دست تولید 103 پروژه بوده است که تعداد 48 پروژه در مرحله صداگذاری و میکس، 17 پروژه در مرحله تدوین، 6 پروژه در مرحله فیلم‌برداری و 38 پروژه تدارکات یا پیش تولید بوده است.

بنابر گزارش فوق در پایان سال سینمایی 84 (23 بهمن 84) تعداد فیلم‌های تولید شده 59 عنوان بوده است.

همچنین در سال 1384 هنوز بخش ویدئو – سینما به طور مستقل در جشنواره پیش‌بینی نشده بود و بسیاری از فیلم‌های اشاره شده به صورت ویدئویی (تله فیلم) به دبیرخانه ارائه شدند و احتمالا در ارزیابی دوستان این آثار نیز به عنوان فیلم سینمایی تلقی شده تا آمار عجیب و غریب و غیر واقعی سال 84 در گزارش اشاره شده شکل گیرد.

به هر حال امیدواریم که اشتباه دوستان در ارایه این آمار، سهوی باشد و خدای نکرده قصد زیر سوال بردن فعالیت‌های مدیریت فعلی سینمای ایران در حوزه تولید را نداشته باشند.