به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، آزیتا حاجیان بازیگر سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره چهارمین جشنواره فیلم پلیس گفت: ساخت یك فیلم پلیسی-اجتماعی صرفا به معنای تولید آن نیست و فیلمی كه هیچ كاربردی در جامعه ندارد نباید ساخته شود.
وی ادامه داد: باید دید یك فیلم تا چه اندازه با واسطه و بی‌واسطه به مردم ارائه می‌شود و در میان مخاطبان چه اندازه دافعه و جاذبه دارد..

بازیگر فیلم « روبان قرمز» یادآور شد: هنر بخشی از واقعیت یك جامعه را منعکس می کند اگر در واقعیت جامعه پلیس موقعیت قابل اعتمادی داشته باشد هنر می تواند این اعتماد را در میان مردم به وجود آورد.

حاجیان با بیان اینکه هنر ابزار نیست، خاطرنشان کرد : ویژگی اصلی هنر اثرگذاری غیرمستقیم در ضمیر ناخودآگاه انسان است. سینما را می توان یک ابزار دانست اما هنر این چنین نیست. از تکنیک سینما می توان در جهت رشد اندیشه ها و پیشبرد اهداف استفاده كرد.

بازیگر سریال « ساعت شنی» درباره نقش نهادهای دولتی در انجام کارهای هنری گفت: نهادهای دولتی در واقع می خواهند از هنر تنها استفاده ابزاری داشته باشند كه این شکل صحیحی نیست و اسمش را نمی‌توان هنر گذاشت. نوع استفاده از هنر بسیار متفاوت است.
وی در ادامه افزود : هر نهادی می تواند نقطه نظرات خود را از طریق سینما، تئاتر و حتی نقاشی ارائه دهد اما هنر را نباید دستاویز قرار دهیم.

حاجیان با اشاره به اهمیت رابطه هنرمند با پلیس اظهارکرد : هر اتفاقی که در جامعه اتفاق می‌افتد در روابط میان مردم موثر است و هنرمندی که پلیس با او رفتار خوبی داشته باشد قطعا تمایل برای جلب اعتماد مردم به پلیس را پیدا می کند..