به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، داوران طراحی هنری فیلم و فیلمنامه‌نویسی پانزدهمین جشن سینمای ایران معرفی شدند.

براساس این گزارش محمود مهرآور، خسرو دهقان، ایرج افشار، حسین مهكام و كامران ملكی از سوی كانون فیلمنامه‌نویسان برای داوری رسته فیلمنامه‌نویسی و پروین صفری، بهزاد آدینه، غلامرضا بابایی نامی، ملك جهان‌خزایی و بهزاد كزازی نیز از سوی انجمن طراحان فیلم برای داوری رسته طراحی صحنه و لباس معرفی شدند.

به استناد تبصره یك ماده یك آیین‌نامه پانزدهمین جشن سینمای ایران در صورت لزوم با تشخیص این داوران علاوه بر تندیس شایستگی فیلمنامه اصلی و طراحی صحنه می‌توان به فیلمنامه اقتباسی و طراحی لباس دو تندیس شایستگی سینمای ایران اهدا كرد.

همچنین از سوی انجمن فیلم كوتاه مجید برزگر به استناد تبصره یك ماده 2 آیین نامه جشن مستقل فیلم كوتاه به عنوان مدیر هماهنگی این جشن به كیومرث پوراحمد دبیر پانزدهمین جشن سینمای ایران معرفی شد.

برنامه ریزی برگزاری جشن مستقل فیلم كوتاه ،چگونگی انتخاب داوران و تمهید داوری آثار از مسوولیت های مجید برزگر است.

مجید برزگر پیشینه‌ای موفق در كارگردانی آیین‌ها و مراسم سینمایی دارد.