فریبرز صالح کارگردان سینما درباره ساخت آثار مذهبی و تاریخی به خبرنگار سینمایی برنا گفت: در شرایط فعلی ساخت آثار مذهبی تاریخی باری به هر جهت شده است گروهی هستند که با در اختیار گرفتن بودجه‌های سنگین مجموعه‌هایی را می‌سازند که نتیجه‌اش در بهترین حالت می‌شود مختار.
 
وی با اشاره به اینکه می‌توان به جای ساخت مجموعه «مختار» 10 فیلم سینمایی تاریخی مذهبی ساخت، اظهار کرد: در اغلب مواقع مخاطبان فرصت تماشای 30 قسمت مجموعه «مختار» را ندارند، می‌توان به جای ساخت این مجموعه می‌توان 10 فیلم سینمایی ساخت که مخاطب و اثرگذاری بیشتری را در پی داشته باشد.
 
کارگردان فیلم سینمایی «سفیر» با بیان اینکه فیلم‌های تاریخی مذهبی ما از ساختارهای سینمایی دور است، عنوان کرد: متأسفانه فیلم‌های تاریخی و مذهبی ما فیلم سینمایی نیستند بلکه بیشتر حالت تعزیه دارند و سینما محسوب نمی‌شود.
 
کارگردان فیلم سینمایی «شیخ مفید» با انتقاد از گروهی که تنها آثار مذهبی را دستمایه قرار می‌دهند، تا فیلمسازی کنند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سینمای مذهبی دستمایه گروهی قرار گرفته که بتوانند در عرصه فیلم سازی فعالیت کنند. این گروه تنها از شرایط سوء استفاده می‌کنند.

صالح در پایان یادآور شد: اگر فیلم تاریخی مذهبی خوب ساخته شود و سازنده با نشانه‌های این نوع سینما آشنا باشد قطعاً می‌توان مخاطب را به سینما کشاند.