به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، ‌«هادی‌ مقدم دوست» فیلم‌نامه‌نویس فیلم سینمایی «بی پولی» در نشست تخصصی فیلمنامه‌نویسی غرفه معاونت سیما در نمایشگاه قرآن با بیان این مطلب گفت: هرگاه فیلمی به شعار نزدیك می‌شود و نمی‌تواند مخاطب را در موضوعات مذهبی تحت تاثیر قرار دهد، به این معنی است كه مدیریت مخاطب از دست كارگردان و فیلنامه‌نویس خارج شده است.

وی افزود: در حقیقت این به آن معناست كه كارگردان با فیلمنامه‌نویس هر كاری كه دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و دیگر به كار تخصصی اعتقادی ندارد. هر فیلمنامه‌ای از جمله فیلمنامه‌هایی با محتوای مذهبی از موادی تشكیل‌شده كه هر اندازه مفاهیم بهتر منتقل شود، بدین معناست كه مواد آن بیشتر بوده است. فیلمنامه‌نویس فیلم‌های مذهبی بیشتر از هر چیز باید تكیه بر محكم‌كاری داشته باشد.

این فیلمنامه‌نویس درباره این‌كه آیا هر فیلمی كه رویكردی از مذهب در آن باشد، فیلمی مذهبی به حساب می‌آید، اظهار کرد: به عقیده من فیلم مذهبی، فیلمی است كه تولیدش بر اساس اعتقادات قلبی و مذهبی باشد. اگر كارگردان یا فیلمنامه‌نویس قصد ارائه و انتقال آموزه‌های دینی همچون سلام كردن، نماز خواندن و ... را به مخاطب دارد، این فیلم نیز مذهبی است. حتی اگر فیلمی موفق شود بد بودن دروغ‌گویی را به مخاطب منتقل كرده و تاثیرگذاری مثبت داشته باشد آن فیلم، فیلمی مذهبی تلقی می‌شود.

مقدم‌دوست درباره این‌كه چه اندازه تجربه‌های شخصی فیلمنامه‌نویس در ارایه فیلمنامه مذهبی تاثیرگذار است، گفت: وقتی فیلمنامه‌نویس قصد نوشتن فیلمنامه مذهبی را داشته باشد، باید ابتدا نیت مذهبی داشته باشد، اگر فیلمنامه‌نویس نیت مذهبی نداشته باشد تاثیرگذاری لازم را بر مخاطب نخواهد گذاشت.

این فیلمنامه‌نویس در پایان فیلم «نیاز» علیرضا داوودنژاد را فیلم دینی تلقی كرد و گفت: وقتی فیلمی روی فطرت انسان تاثیرگذار باشد می‌تواند فیلمی دینی تلقی شود و من گمان می‌كنم كه فیلم «نیاز» چنین تاثیری بر روی مخاطب می‌گذارد.