به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، كتاب راهنمای فیلمبرداران نوشته راب هامل از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به چاپ دوم رسید.

این كتاب راهنما همواره به دلیل ارزش اطلاعاتش مورد توجه بوده و همچون كتابچه‌های آموزشی به عنوان راهنمای همراه فیلمبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این كتاب در بیش از 50 فصل به مفاهیمی چون تعریف فیلمبردار، فیلمبرداری آنافورمیك، نورسنج‌ها، فیلمبردار و لابراتوار، فیلترهای دوربین، تركیب‌بندی و ..... را در حوزه فیلمبرداری تشریح می‌كند.

راب هامل مولف این كتاب معاون ارشد سینمای دیجیتال شركت سونی آمریكا است و در حوزه سینمای دیجیتال فعالیت می‌كند.

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی كتاب راهنمای فیلمبرداران كه توسط شهرام نجاریان ترجمه شده را در 900 صفحه منتشر كرده است.