به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، مطابق اعلام مازیار میری، مدیراجرایی پانزدهمین جشن سینمای ایران، در نامه رامین حیدری فاروقی، مدیر هماهنگی بخش مستند پانزدهمین جشن سینمای ایران چنین آمده است:

هیات انتخاب بخش مستند جشن پس از بررسی و آسیب شناسی دوره‌های پیشین به این نتیجه رسید كه فیلم‌های بخش مسابقه بایستی براساس كیفیت و ساختاری كه بتواند از حضور ایشان به روشنی دفاع كند انتخاب شوند و به لحاظ موضوعی و مورد تاكید در این انتخاب عبارتند از تاثیرگذاری،‌ رویكرد و ساختار متفاوت، بروز خلاقیت در بیان و قابل تعمیم بودن موضوع بحث و در مواردی نیز با توجه به تخصصی بودن جشن سینمای ایران در بحث‌های تصویربردای و تدوین و گاهی در شرایطی توجه به امر تصویربرداری متفاوت یك اثر برای او یك امتیاز ویژه قلمداد شده است  و آن دسته از آثاری كه قرار است از فرصت جشن برای نمایش آن‌ها استفاده شود در بخش نمایش ویژه آثار نمایش داده شوند و مورد توجه و تشویق قرار گیرند .

در ادامه این نامه آمده است: آثار مورد نظر توسط هیات انتخاب بخش مستند و از بین 330 فیلم انتخاب شده‌اند.
امید است نمایش این آثار به همراه آثار برگزیده بخش مسابقه بتواند تشویقی باشد برای جامعه مستندساز،‌ كه پیوسته مصروف شناخت هست‌ها و بایدهاست.

فهرست آثار هیات انتخاب بخش مستند برای نمایش در خانه سینما به شرح زیر است:
«جنایت در سكوت» (بهروز نورانی‌پور)، «كوچه آلبالو» (كریم فائقیان)، «من آرایش می كنم، ‌پس هستم» (نوا رضوانی)،‌ «نجف دریابندی» (شمیم مستقیمی)، «تا مردانمان برقصند» (هیوا امین‌نژاد)، «سروزام وجنوزام» (مرجان اشرفی‌زاده)، «كرمان چهارسوق تجاری» (حسن بابایی)، «كمی بالاتر» (لقمان خالدی)، «گلاب به روتون» (مهدی بوستانی شهر بابكی)، «مرز شكسته» (كیوان كریمی)، ‌«معلم كاشف»(لادن صحرایی)، «نامه 26 آبان 59» (مرتضی پایه‌شناس)، «نان و نور» (الهام اسدی)،«القهوه»(مرتضی مطوری)، «بام‌های زندگی» (هامون بهرامی‌مقدم)، «ببر هیركان»(سید مانی میرصادقی)، «تلویزیون57» (سوسن بیانی)، «گفت و گو با انقلاب» (روبرت صافاریان)، «همه مادران من» (ابراهیم سعیدی)، ‌«حنا» (سیامك كاشف‌آذر)،‌«داستان سیمرغ» (مریم حق‌پناه)، «‌زاغ و روباه» (محمود كیانی فلاورجانی)، «زن در سایه ‌ام.اس» (زهرا نیازی)، «عقل سرخ» (علی زارع قنات‌نوی)، «مسیر عشق» (مظفر حسین‌خوانی‌ هزاره)،«‌مشتی اسماعیل»(مهدی زمان‌پور كیاسری)، «گربه‌ها و آدم‌ها»(فرامرز وكیلی‌نكو)،‌ «اصفهان سمفونی یك شهر» (محمد سعید محصصی).