به گزارش خبرنگار سرویس سینمایی برنا، به ادعای پزشکان مایکل جکسون به نوعی داروی آرامبخش به نام «دمرول» اعتیاد داشته است.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، «دکتر رابرت والدمن» در جلسه دادگاهی پزشک جکسون، «دکتر کونراد مورای»، اعلام کرد شواهد پزشکی نشان می‌دهد جکسون ماه‌ها قبل از مرگش مقادیر زیادی از این داروی آرامبخش مصرف می‌کرده است.

وکیلان مورای معتقدند این خواننده لحظاتی قبل از مرگش و هنگامی که پزشک وی خارج از اتاق بوده این دارو را مصرف کرده است.

در این جلسه «دکتر وایت» یکی از کسانی که برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار شده بود، با استفاده از یک برنامه شبیه‌سازی شده برای تشریح نظریه خود گفت: مرگ این خواننده به دلیل تجویز این داروی آرامبخش رخ نداده است.

یکی دیگر از پزشکان حاضر در دادگاه شهادت داد در ماه آوریل سال 2003 جکسون به مدت بیش از سه روز 775 میلی‌گرم دمرول مصرف کرده است و این امر همزمان با تجویز پروپوفول به وی توسط دکتر مورای بوده است.