به گزارش خبرگزاری فارس، در پیام تسلیت احسان آقایی سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران آمده است: «آخرین ساعات سال نود و یک، غمی دیگر بر دلمان نشاند. ظاهرا استاد احمد اسفندیاری همانند سال های همراهی با دوست و یار دیرینش محمود جوادی پور وی را تنها نگذاشت و به سوی او و دیار باقی شتافت. محاسن اخلاقی آن زنده یاد در کنار شعور، درک و دریافت هنری تؤام با خلاقیت از وی هنرمندی بی بدیل ساخته بود که نام و آوازه اش را برای همیشه در تاریخ هنر کشورمان ماندگار خواهد ساخت. آثار وی ریشه در دیرین هنر ایران داشت و یاد و خاطره ای ارسی های ایرانی و هندسه منظم معماری صفوی را به ذهن متبادر می کرد؛ گویی معماری فاخر ایرانی دیگر بار با شور و رنگ و نور دلربایی و فریبایی می کند. بی گمان نقش استاد احمد اسفندیاری برای همیشه در یاد و خاطرمان خواهد ماند. از یگانه قدیم برای وی همراهی و همنشینی با نیکان در زندگی اخروی و برای تنها دخترش شکیبایی خواهانم. بعون الله و کرمه.»