به گزارش خبرنگار سینمایی برنا، رسوایی همچنان در تهران صدرنشین گیشه نوروزی است. فیلم مسعود ده‌نمکی 266,060,000 تومان فروخته است. فروش کل این فیلم در تهران و شهرستانها، حدود 400 میلیون تومان اعلام شده است. پس از این فیلم حوض نقاشی مازیار میری با فروش 139,241,000 تومانی قرار دارد و تهران1500 بهرام عظیمی نیز 122,558,000 تومان فروش داشته است. فیلم تهران 1500 نیز بر اساس فروش اعلام شده در شهرستانها، در کل 210 میلیون تومان فروخته است. رژیم طلایی 40,806,000 تومان و قاعده‌ تصادف 12,630,000 تومان فروخته است.