به گزارش خبرگزاری برنا، امروزه اهمیت حرفه مدیر تولید در سینما و تلویزیون بركسی پوشیده نیست و اهمیت این موضوع در انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان یكی از متولیان آموزش فیلمسازی نیز مغفول واقع نگردیده است. لذا حسب نیازسنجی این درس به عنوان یكی از دروس اصلی دوره فیلمسازی بلند مدت پیش بینی گردید ولیكن مشكلی درخصوص عدم منابع آموزشی متناسب در سطح كشور وجود داشت و كتاب‌های موجود، اغلب ترجمه شده و مربوط به سال‌های دور و مدیریت تولید در آمریكا بود.

انجمن سینمای جوانان ایران به منظور رفع این خلا با بهره مندی از استاد پاسدار اقدام به تهیه كتابی با عنوان «مدیریت تولید» در سینما و تلویزیون با رویكرد آموزشی است.

هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با ذكر این مطلب گفت: این كتاب را می توان به عنوان یك نقطه عطف در تأمین محتوا و منابع به روز شده در داخل كشور تلقی نمود كه قطعاً می‌تواند ضمن تأمین نیازهای آموزشی هنرجویان، برای علاقمندان و فعالان حوزه مدیریت تولید در عرصه سینما و همچنین سازمان صدا و سیما مورد بهره برداری قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن در ادامه افزود: این كتاب در شش فصل ارائه گردیده است كه فصل اول در خصوص مباحث عمومی مدیریت و حوزه تولید است، در فصل دوم مباحث مربوط به تجزیه فیلمنامه و تنظیم تابلوی تولید ، در فصل سوم شیوه‌های برآورد مالی و روش‌ها كاهش هزینه‌ها ، فصل چهارم مربوط به مواد برنامه سازی شامل نیروی انسانی و امكانات مورد نیاز در تولیدات و فصل پنجم شیوه های عقد قرارداد و نمونه فرم های مورد نیاز ذكر گردیده است و در فصل پایانی به مبحث اقتصاد فیلم می پردازد.
این كتاب از مجموعه كتب آموزشی منتشر شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران است كه در دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در اختیار هنرجویان وعلاقه مندان قرار می‌گیرد.
روابط عمومی انجمن در پایان آورده است: علاقه مندان به تهیه این كتاب می توانند با شماره تماس 88713031 روابط عمومی انجمن تماس حاصل کنند.