مهوش وقاری بازیگر سینما و تلویزیون که در نخستین روز جشنواره بیست ونهم در سینما رسانه حضور داشت، بعد از تماشای فیلم سینمایی "آینه های روبه رو" اولین ساخته نگار آذربایجانی گفت: این فیلم را بسیار دوست داشتم و به نظرم از لحاظ موضوعی بسیار خوب بود چون طرح آن بسیار جسارت می خواست و امیدوارم این فیلم بتواند مؤثر واقع بشود.

وی درباره بازی های این فیلم افزود: بازی های این فیلم بسیار خوب و روان بود، هرچند که کارگردان بیشتر از نابازیگر استفاده کرد مکوفق شد بازی های خوبی از آنها بگیرد و مجموعاً کار خوبی است.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره اینکه بسیاری از مخاطبان این فیلم معتقدند این فیلم نمونه خارجی دارد گفت: در حال حاضر اقتباس و کپی بسیار رایج است و به نظر من اگر از یک اثر موفق و تاثیر گذار اقتباس شود ایرادی ندارد، من فیلمی مشابه این اثر را ندیده ام و اگر کپی کاملاً از سکانس و پلان بوده که حتماً جالب نیست ولی اگر از نظر موضوع باشد ایرادی ندارد چون سینمای اقتباس این روزها جایگاه خود را پیدا کرده است.