خبرگزاری برنا-مهدی محقق که فروردین ماه سال 89 از ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کنار گذاشته شده بود، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوباره به این سمت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیئت امنا، مهدی محقق به عنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب شد.

در حکم وزیر ارشاد آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی محقق

نظر به مراتب علمی، شایستگی و سوابق ممتد فرهنگی جناب‌عالی و به استناد ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با عنایت به مصوبه هیئت امنای انجمن به موجب این حکم به عنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از همکاری اعضای هیئت مدیره و نیروهای کارآمد در جهت معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیای آثار ارزنده آنان و نقش ایرانیان در اعتلای فرهنگ اسلامی و انجام سایر وظایف محوله موق و مؤید باشید.

همچنین بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیئت امنا، اعضای هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب شدند.

در حکم وزیر ارشاد خطاب به اعضای جدید هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است:

جناب آقای دکتر حسن شهرستانی

جناب آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی

جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری

جناب آقای دکتر علی اکبر رزمجو

نظر به مراتب علمی، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عـالی و به استناد ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با عنایت به مصوبه هیئت محترم امنای انجمن، به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و همکاری سایر اعضای هیئت مدیره در جهت معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیای آثار ارزنده آنان و معرفی نقش ایرانیان در اعتلای فرهنگ اسلامی موفق و مؤید باشید.

تعیین ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در حالی صورت می‌گیرد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در حاشیه تجدید میثاق اهالی فرهنگ و هنر و رسانه با آرمان‌های امام راحل در حرم ایشان، در پاسخ به سوال چند تن از کارکنان این انجمن که خواستار مشخص شدن وضعیت اداره آن شدند، گفت: «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تا دو روز دیگر تعیین تکلیف خواهد شد.»