خبرگزاری برنا-اعضای هیأت علمی سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری برنا، علی شجاعی صائین - مدیر پیشین خانه کتاب و مدیر اداره کتاب - درباره اعضای هیأت علمی سی و یکمین دوره کتاب سال گفت: اعضای هیأت علمی این جایزه متشکل از 11 نفر است که شامل 9 عضو حقیقی و دو نفر عضو حقوقی می‌شود. در بخش حقوقی مدیرکل دفتر مجامع و مدیرکل اداره کتاب حضور دارند و 9 نفر عضو حقیقی نیز به این شرح هستند: محمدباقر لاریجانی، مهدوی راد‌، رسول جعفریان، جبه‌دار، مطهرنیا،‌ منوچهر اکبری‌، کامران فانی‌، مختاری‌ و جواد محقق.
شجاعی که 15 بهمن در نشست خبری جایزه کتاب سال در سرای اهل قلم سخن می‌گفت، همچنین اضافه کرد: انتخاب داوران در این جایزه از سوی هیأت علمی انجام می‌شود، اما امسال استثنائا چون هیأت علمی با تأخیر معرفی شدند کار داوری زودتر از هیأت علمی آغاز شد و گزارش به هیأت علمی ارائه و تأیید آنها گرفته شد، اما روال این است که داوران به تصویب هیأت علمی برسند.