داریوش اسدزاده در گفت و گو با خبرنگار سینمایی برنا گفت: وقتی بازی را دیدم، دلم می خواست برنده زمین را ترک می کردیم اما این اتفاق نیفتاد بنابراین نمی خواهم بگویم ناامید شدم، از طرفی هم نمی خواهم بگویم به مساوی راضی هستم، ما دوست داریم تیم ملی کشورمان برنده باشد.
او درباره بازی تیم ملی با آرژانتین گفت: در توانمند بودن تیم ملی فوتبال آرژانتین هیچ شکی نیست ولی بازیکن های ما بسیار همدل هستند، خصلتی که فقط نزد ایرانیان وجود دارد.
این بازیگر کهنه کار ادامه داد: امید ما این است که تیم ملی کشورمان صعود کند و اگر این اتفاق نیفتاد قلب هزاران نفرجریحه دار می شود، پس به امید پیروزی.