به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، این برگ كه یکی از دویست و پنجاه و هشت صفحه مصور از کتاب نفیس "شاهنامه طهماسبی" یا "شاهنامه شاه طهماسب" است ،در زمان "شاه اسماعیل اول" در قرن دهم هجری بر اساس "شاهنامه فردوسی" توسط برجسته‌ترین نقاشان و خوشنویسان دوران صفوی تهیه شده است.

این برگ كه در آن نگاره‌ای است كه فریدون برای آزمایش پسران خود، ایرج،سلم و تور خود را به شکل اژد‌ها در آورده است. در روز چهارشنبه، ششم آوریل برابر با هفدهم فروردین در حراجی "ساتبی" در شهر لندن به قیمت ۴ ,۷ میلیون پوند معادل دوازده میلیون دلار آمریکا فروخته شد و رکوردی در فروش آثار هنری اسلامی برجا گذاشت.

این كتاب كه دارای هفتصد و شصت برگ است، در اوایل قرن شانزدهم میلادی به یكی از سلاطین عثمانی هدیه داده شد و تا اوایل قرن نوزدهم در این كشور بود، تا كنون حدود صد و بیست برگ از آن به ایران بازگردانده شده است.

این نگاره متعلق به مجموعه شخصی "استوارت کری ولش"، پژوهشگر و کلکسیونر آمریکایی آثار هنری اسلامی و هندی بود که سه سال پیش درگذشت و از موثرترین چهره‌های معرفی هنرهای اسلامی به غرب به شمار می رود.

علی رغم پیش بینی كارشناسان آثار هنری که قیمت این نگاره از شاهنامه را حدود ۵ تا ۵. ۵ میلیون دلار تخمین زده بودند، این اثر چیزی بیش از دو برابر قیمت تخمینی به فروش رفت. پیش از فروش این اثر هنری، رکورد بیشترین بهایی که برای یک اثر هنری اسلامی پرداخت شده بود متعلق به یک تخته فرش کرمان، بافته شده در قرن یازدهم هجری بود که سال گذشته در حراجی "کریستی " به قیمتی معادل ۱۰ میلیون دلار فروخته شد.