به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، انتشارات گل آذین  امسال با 40 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حضور خواهد داشت. که از این میان 10 عنوان به چاپ اولی‌ها اختصاص دارد، برخی از شاخص‌ترین عنوان‌های کتاب‌های این نشر به قرار زیر است:

در فرهنگ خود زیستن، نوشته علی بلوک باشی. این کتاب مجموعه ای از ۳۰ مقاله در حوزه های مختلف فرهنگ ایران زمین است. و موضوعاتی چون کلیات، زبان و ادبیات عام،دانش و فن آوری در حوزه فرهنگ عام و هنر در حوزه های فرهنگ عام، مناسک و شعایر آیینی و مذهبی دربرمی‌گیرد. سه جلد کتاب مادر سالاری، برادر سالاری و پدر سالاری ترجمه افشنگ مقصودی، روان سوزی و راه‌های غلبه برآن، ترجمه محسن اخوت است.

همچنین از کتاب‌ شکرستان، نوشته رویا صدر و سرنوشت می‌توان نام برد، که توسط مهرداد وثوقی ترجمه شده است. این کتاب از شایعاتی سخن می‌گوید که حکایت از پایان یافتن دنیا در سال 2012 دارد. آیا دنیا به اتمام می‌رسد؟ پاسخ این سؤال را از کسی بگیرید که این جنجال را به پا کرده است: قوم مایا. در کتاب حاضر، علاوه بر آداب‌ورسوم مایاها، عقاید و باورهای آنان نیز شرح داده شده؛ پیشگویی رکن اساسی این باورهاست، پیشگویی‌هایی که تاکنون، بدون استثنا، صحت داشته‌اند و با شیوه‌های خاصی به انجام می‌رسند. مایاها حتی سقوط حکومت خود را نیز پیش‌بینی کرده بودند، اما مطابق دستور ریش‌سفیدان، خود را به دست سرنوشت سپردند.