نرگس آبیار فیلمساز دینی درباره نگاه خود به فیلم دینی گفت: گاهی اوقات برخی از فیلمسازان فیلم هایی می سازند كه ناخودآگاه در آن موضوعی دینی مطرح شده بدون این كه خود احاطه كافی بر این موضوع داشته باشند. این به دیدگاه های كارگردانان باز می گردد. دید معنوی یك فیلمساز می تواند فیلمش را به سمت دینی شدن سوق دهد حتی اگر مولفه های كلیشه ای دینی هم در آن نباشد

بنابر گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا به نقل از  روابط عمومی جشنواره فیلم رویش  نرگس آبیار در این باره افزود: «بسیاری از فیلم ها ی مطرح و بزرگ دنیا زمینه های دینی دارند و چه بسا فیلم هایی كه به صورت تلویحی به دین پرداخته اند موفق تر بوده اند.به نظرم به این گونه فیلم ها باید خارج از كلیشه های مرسوم نگاه كرد.»
این نویسنده درباره نگاه جشنواره رویش به فیلم های دینی گفت: «جشنواره رویش با نگاهی متفاوت به این موضوع می نگرد. گاه فیلم هایی در این جشنواره به نمایش درمی آیند كه در ظاهر دینی به نظر نمی رسند اما درون مایه معنوی دارند و به توفیق هم میرسند. ولی فیلم هایی كه فقط در ظاهر دینی هستند و محتوای درست دینی ندارند حتی در جشنواره پذیرفته نمی شوند. به نظرم این نوع نگاه در رشد و ارتقا سطح كیفی رویش بسیار موثر است.»
او درباره تولید فیلم دینی گفت:« به هر حال فیلمسازان برای تولید به حمایت بخش دولتی نیاز دارند. در عرصه فیلم كوتاه و مستند نمی توان با بودجه بخش خصوصی كار كرد.البته نباید این حمایت ها با القا یك نگاه خاص در فیلم ها صورت گیرد.»
فیلم های این كارگردان با مضامین دینی از جمله «شیر پوشان» در جشنواره های مختلف بین المللی به نمایش درآمده اند.
هفتمین جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان در مشهد مقدس برگزار می شود.