به گزارش خبرگزاری برنا، به  از شبکه خبری هنرمندان، این انتخابات در ساعت 11 صبح روز یاد شده با حضور اعضای وابسته و پیوسته انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر، در محل تالار اجتماعات خانه تئاتر برگزار خواهد شد.
 
بعد از انتخابات، اعضای هیأت مدیره و بازرس این انجمن برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.