به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، در این پیام آمده است:" بسمه تعالی، هرچند که رفته‌اند، نشانها باقی است .... خبر درگذشت پیشکسوت صمیمی صحنه‌های کهن‌مایه‌ی نمایش‌های سنتی عروسکی و هنری مرد عرصه‌ی خیمه‌شب‌بازی، استاد "رضا خمسه‌ای" ؛ غمی دیگر به صحن و سرای هنرهای نمایشی ایران افزود. مردی که سالهای سال به شخصیت و بازیچه‌های خیمه‌شب‌بازی ، جان و کلام می‌بخشید، مرگ را در سپیده دمی پاییزی، به دیدار رفت تا حیاتی ابدی از آسمانیان بگیرد و کالبدی خاکی به زمین تیره بسپارد. بی‌گمان روحش به آرامش رحمت حق و روشنای حقیقت هنر ناب ایرانی، شاد و خرسند است امّا نبودش را به خاندان هنرگرای خمسه‌ای و جامعه‌ی شریف نمایش و تئاتر این سرزمین صبور، تسلیت عرض می‌کنیم.