به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، كتاب عكس "نوشتن با دوربین"‌در برگیرنده 147 قطعه عكس‌ راه‌یافته به بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجردر174 صفحه خواهد بود.
 
براساس این خبر، كتاب عكس"نوشتن با دوربین"‌ به همت كوروش پیرو مدیر بخش عكس این جشنواره و طراحی گرافیك حامد داوری‌زاده انتشار خواهد یافت .

این كتاب مجموعه نفیسی از 20 مجموعه عكس و 47 تك‌عكس حاضر در بخش مسابقه عکس بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است که هم زمان با جشنواره منتشر شده و در اختیار هنرمندان و شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.