به گزارش خبرگزاری برنا،این دو مجموعه هنری تا پایان ماه رمضان برنامه های متنوع فرهنگی و هنری، همچون اجرای موسیقی اقوام، پرده خوانی، ترنابازی، شاهنامه خوانی، مولودی خوانی را در باغ هنر برگزار می کنند.

براساس  این گزارش ،طبق برنامه ریزی به عمل آمده مراسمشب های قدر در فضای باز باغ هنر (واقع درخانه هنرمندان ) در شب های 19، 21 و 23 ماه رمضان با اجرای برنامه هایی از جمله نقالی، مداحی و سخنرانی از ساعت 23 برای حضور هنر دوستان و هنرمندان طراحی شده است.