به گزارش خبرگزاری برنا، نمایش  «فصل شیدایی» قرار است این نمایش به کارگردانی سعید اسماعیلی در ابوموسی در نزدیکی مرز امارات روی صحنه برود؛ نقطه‌ای از ایران که برای رسیدن به آن از بندرعباس 10 ساعت با کشتی راه است.اجرای تازه مُهنا در این جزیره، دارای شرایط ویژه‌ای است اما گروه هنرمندان این دشواری را به جان خریده‌اند تا با وجود همه مشکلات خودشان را به ابوموسی رسانده و کار فرهنگی‌شان را به انجام برسانند.
ویژگی جالب کار در ابوموسی این است که حتی وسایل و تجهیزات نیز به وسیله کشتی به آنجا برده می‌شود تا مشکلی برای اجرای «فصل شیدایی» در دورترین نقطه ایران وجود نداشته باشد.«فصل شیدایی» تولید مرکز مُهنا با مدیریت علیرضا کوه‌فر، به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری، دوم و سوم بهمن در جزیره ابوموسی اجرا می‌شود.