به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، كتاب "شاه بی شین" محمد كاظم مزینانی كه توسط الكساندر آندروشكین به زبان روسی ترجمه شده است در نشریه" ادبیات خارجی" كه نشریه‌ای معتبركشور روسیه است در صفحات 3تا 143 شماره نهم اكتبر 2012 میلادی منتشر شده است.
 
به گفته مترجم روسی نشریه ادبیات خارجی قدمتی 50 ساله دارد و از 20 سال گذشته تاكنون آثاری از ادبیات غرب را منتشر كرده است.

این مترجم روسی تا به حال كتاب‌های "اسماعیل " امیرحسین فردی و" پاییز در قطار" محمد كاظم مزینانی را در سال 2010 به زبان روسی ترجمه كرده است.

رمان "شاه بی شین" كه در دوره اول جشنواره داستان انقلاب از سوی داوران به‌عنوان اثر برگزیده و اول انتخاب شده توسط الكساندر آندروشكین مترجم روسی ترجمه شده است.

قصه رمان "شاه بی شین" از بیماری شاه پهلوی آغاز و سپس با نگاهی به گذشته وی، از كودكی تا لحظه مرگ محمد رضا از زبان وی روایت می‌شود.