به گزارش خبرنگار ادبی برنا، محمد حسینی، مدیر روابط عمومی نشر ثالث، از استقبال  بازدیدکنندگان از آثار ادبیات داستانی و شعر در روز گذشته خبر داد.

وی افزود: در بخش شعر، «از بارانی که دیر بارید»، سرودۀ احمدرضا احمدی، در بخش رمان تألیفی، «ملکان عذاب»، نوشتۀ ابوتراب خسروی، در بخش رمان ترجمه، «ریشه‌های آسمان»، نوشتۀ رومن گاری با ترجمۀ منوچهر عدنانی، و در بخش داستان کوتاه، «هیچ وقت پای زن‌ها به ابرها نمی‌رسد»، نوشتۀ مرضیه سبزعلیان، جزو پرفروش‌های نشر ثالث بود.

همچنین در حوزۀ فلسفه، «استبداد شرقی»، اثر كارل ویتفوگل با ترجمه محسن ثلاثی، موردتوجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.