به گزارش خبرگزاری برنا، بهنام زندی، مولف کتاب در مراسم رونمایی کتاب‌اش در غرفه نشرنگیما حضور یافته بود و دربارۀ اشعار و روند فعالیت‌های ادبی خویش به ارائه توضیحاتی کوتاه پرداخت و گفت: قریب 15 سال است که مشغول مطالعه‌ ادبیات کلاسیک و معاصر بوده‌ام و با نیم‌نگاهی به جریانات شعری دهه‌های اخیر، اشعار خود را به دور از هیاهو و جریان‌های اخیر شعر معاصر سروده‌ام.

ستاد خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این گزارش افزود: زندی در ادامۀ مراسم گفت: دست مایه‌‌ام درسرودن این مجموعه وسایر شعرهایم ، برداشت و درک شخصی ام از تجربیاتم بوده است. تجربیاتی که شامل عشق، انسان، درد و رنج هایی ست که ناگزیر تا کنون متحمل شده‌‎ام.
 
فریاد شیری، شاعر و کارشناس ادبی انتشارات نگیما ، هم ضمن اشاره به تنوعی که نشرنگیما در انتخاب کتاب ها دارد وبا اشاره به اینکه سلیقه خود را به عنوان شاعروکارشناس این انتشارات ، در انتخاب کتاب‌های منتشر شده توسط نشر نگیما دخالت نداده است ، به ارائه نکاتی درباره کتاب "دمان شهریورکودکی"پرداخت و گفت: این کتاب را نمی دانیم که درکدام جریان شعری،که ازدهه هفتاد به بعدپدید آمدند، قراردهیم چرا که بهنام زندی، به طورمستقل کارکرده و بنابراین، جزو آن دسته از شاعرانی است که جدای از جریان‌های اخیر شعر معاصر، شعر گفته است.
 
نشر نگار و نیما (نگیما) در بخش ناشران عمومی نمایشگاه کتاب، شبستان، راهرو 4،غرفه شماره 13 قرارگرفته است.