به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در ابتدای این جلسه میرشكاك كتاب شاهدنامه الهامی شیرازی كه به گفته وی یكی از مهمترین منظومه‌های شعر آیینی كشور است را با خواندن قطعاتی از ابیات آن و نقد و بررسی آن‌ها شروع كرد.

میرشكاک با بیان اینكه باقی ماندن دو بیت ارزشمند از یک شاعر به مراتب بهتر از بودن صد هزار بیت بی ارزش است، گفت: الهامی شیرازی 30 هزار بیت در مجموعه شعر خود سروده است كه بعدها 13 هزار بیت آن را خود حذف كرده است. این شاعر از زحمت هفت ساله‌ای كه برای سرایش كتابش كشیده بود، سه سال آن را در واقع حذف كرده كه این می‌تواند به ویژه برای جماعت شعرای آیینی الگو باشد.

این شاعر آیینی كشورمان با ذكر این مطلب كه در شعر آیینی نمی‌توان مانند شعر اسطوره‌ای به ساحت حماسه رفت، افزود: اسطوره از ساحت دین به معنای شریعت كلمه بیرون رفته و با افسانه آمیخته شده است. فردوسی می‌تواند آنچنان از اساطیر شعر بگوید و مانعی هم در این راه نمی‌بیند اما درباره كربلا و وقایع دینی ما نمی‌توانیم آن گونه عمل كنیم. نسبت اسطوره‌ای میان ائمه و روزگاران باستان و فراتاریخ زیاد است و اشعاری كه به این شیوه سروده شده‌اند، اگر به چاپ برسند تشیع را وارد ساحت اسطوره‌ها خواهند كرد.

وی با بیان اینكه علی انسانی نمونه یک شاعر آیینی كامل است، گفت: شاعری یک چیز است و سخنوری چیز دیگر. شاعران در لحظه‌هایی كه از خود بی خود می‌شوند، شعر می‌گویند و كمتر پیش می‌آید در این 200 تا 300 سال اخیر، دانش ادبی و وزن شاعری با هم توام گردند.

این شاعر پیشكسوت با خواندن چند بیت از مجموعه شعر الهامی شیرازی، اضافه كرد: این شاعر اطلاعات زیادی از احادیث داشته است و با اهل عرفان نیز در ارتباط بوده است. من احساس می كنم وی مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام قرار داشته است.
میرشكاک در مورد شاعران شعرهای آیینی توصیه كرد: شاعران آیینی، یا افراد خاصی هستند و یا باید قدم در راه خاص بودن بگذارند. این گونه معانی و مضامین باید وارد شعر آیینی معاصر و نوحه‌ها شوند تا فقط در وجه عاطفی نمانند. تلاش شود تا معانی وارد اشعار شوند مثلا اگر شاعری امام حسین(ع) را وجه الله بنامد (كه البته این می‌تواند شامل دیگر ائمه نیز شود) و در شعر آیینی چهره خدا از او یاد شود، مانعی ندارد. می‌توان اندک اندک این معانی و عوالم را در شعر آیینی مطرح كرد.

علی انسانی شاعر آیینی پیشكسوت مان كه در این جلسه حضور داشت در سخنانی كوتاه درباره مجموعه شعر الهامی شیرازی كه در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت، گفت: در رابطه با منظومه‍‌های عاشورایی یا اثری كار نشده و یا اگر بوده دارای اشعار ضعیفی است.

انسانی افزود: كتاب شعر كهنه‌ای (مجموعه الهامی شیرازی) با مضامین آیینی به دست من رسید كه من با خواندن آن جای خالیش را در آرشیو ادبیات مذهبی كم دیدم و این به خواست خدا بود كه به ما شناسانده شود. من در این مجموعه شعر به دنبال اشكالاتی می‌گشتم اما به جز یک مورد، چیز دیگری ندیدم.

یادآور می‌شود در ادامه این نشست شاعران جوان، شعرهای آیینی خود را در حضور یوسفعلی میرشكاک و علی انسانی قرائت كردند و اشعار آن‌ها توسط این اساتید مورد نقد و بررسی قرار گرفت.