به گزارش خبرنگار ادبیات برنا،پروفسور بویل، نویسنده این كتاب،رئیس دپارتمان مطالعات ایران در دانشگاه منچستر انگلستان است.او ویراستار جلد پنجم تاریخ كمبریج است و فصل مربوط به ایلخانیان ایران را برای آن نوشته و در حال حاضر مشغول ویراستاری جلد ششم آن است.

کارنامه ادبی بویل کارنامه‌ای درخشان و قابل اعتنا است.او در سال‌های پیشین یعنی به طور مشخص درسال 1958 به خاطر ترجمه «تاریخ جهانگشای جوینی»مورخ قرن سیزده موفق شد نشان و مدال درجه یک سپاس را از سوی وزارت آموزش و پرورش ایران دریافت کند.

دربخشی ازاین کتاب می‌خوانیم: كمتر كشوری وجود دارد كه از نظر قدمت و تنوع تاریخی بتواند با ایران رقابت كند . كافی است به یكی از نقشه‌های خاورمیانه نگاهی بیندازیم تا دریابیم چرا تاریخ این منطقه از جهان اینقدر پر حادثه بوده است . بخش عمدة كشور ایران بین فرورفتگی‌های دریاری خزر و خیج‌فارس قرار گرفته و در نتیجه قلمرو آن اغلب پلی برای مهاجرت مردم و قبایل مناطق پهناور آسیای مركزی و فراسوی آن به سمت غرب ، و گاهی در جهت عكس بوده است . عیلامی‌ها اولین مردمان ایران بودند كه از تاریكی عصر باستان به روشنایی اوایل دورة تاریخی پا نهادند . آنها در بعضی از مناطق كوهستانی جنوب غربی ایران ساكن شدند و بعضی دیگر در جلگه‌هایی كه امروزه با نام خوزستان شناخته می‌شود زندگی خود را آغاز كردند . آنها صنعتگران ماهری بودند و به موقع خط تصویری را كه از آشوریان اقتباس كرده بودند ، ابداع كردند كه بعدها خط میخی جایگزین آن شد . پروفسور بویل – نویسنده این كتاب – رئیس دپارتمان مطالعات ایران در دانشگاه منچستر انگلستان است . « بویل » ویراستار جلد پنجم تاریخ كمبریج است كه فصل مربوط به ایلخانیان ایران را برای آن نوشته و در حال حاضر مشغول ویراستاری جلد ششم آن است . پروفسور بویل نشان و مدال درجه یك سپاس را از وزارت آموزش و پرورش ایران در سال 1958 به خاطر ترجمة خود از « تاریخ جهانگشای جوینی » مورخ قرن سیزدهم دریافت كرد . جعفر محسنی مترجم این كتاب پیش از این كتاب « مبانی سیاست » را ترجمه كرده بود.

کتاب «ایران»با قیمت 11000تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشرشده است.