به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،این منابع شامل تصاویر دیجیتالی نسخه های خطی، چاپ سنگی، روزنامه، سند، پایان نامه، عكس، كتب چاپی، مصاحبه، چاپ سربی، فیلم، اسلاید، مقاله، موسیقیی، نقشه و اعلامیه است و مربوط به 97 هزار و 775 ركورد اطلاعاتی می شود.

از این تعداد 5 میلیون و 1811 هزارو 497 صفحه مربوط به نسخه های خطی، 3 میلیون و 855 هزار و 11 صفحه مربوط به پایان نامه ها و 532 هزار و 343 صفحه مربوط به كتاب های چاپی است.

سازمان اسنادو كتابخانه ملی برای رسیدن به هدف هاب ملی دانش كشور گام های موثری را در ایجاد كتابخانه ملی دیجیتال و دسترس پذیركردن منابع اطلاعاتی از طریق آن انجام داده است كه از آن جمله دیجیتالی كردن منابع موجود در كتابخانه ملی است.