به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «بروید با هم بسازید» همان طور که از نامش پیداست، توصیه های رهبر انقلاب به جوانان برای سازش در زندگی مشترک است. این کتاب به قلم محمدرضا حدادی تدوین و گردآوری شده و انتشارات «میراث قلم» آن را منتشر کرده است.

در بخشی از این کتاب، فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری خطاب به جوانان را می‌خوانیم: «سعی شما این باشد که در تمام دوران زندگی، به خصوص سال‌های اول، این چهار پنج سال اوّل، با هم سازگاری داشته باشید. این طور نباشد که یکی اندکی ناسازگاری نشان داد، آن دیگری هم حتماً در مقابل او ناسازگاری نشان بدهد. نه! هر دو با هم سازگاری نشان بدهید و اگر دیدید همسرتان ناسازگاری کرد، شما سازگاری نشان دهید.این جا از آن جاهایی است که سازش و کوتاه آمدن خوب است.»