به گزارش برنا به نقل از پایگاه اینترنتی شهید مطهری در این دوره که حدود 3000 نفر از دانشجویان سراسر کشور حضور داشتند و به مطالعه کتاب احیای تفکر اسلامی استاد مطهری پرداختند.
 
بنابراین گزارش سلسله مسابقات در راستای نشر و ترویج افکار و اندیشه استاد مطهری در میان دانشجویان سراسر کشور و ایجاد سیرهای مطالعاتی تخصصی در قالب سلسله مسابقات دانشجویی برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در مسابقات "کتاب ماه مطهر" که هر 2 ماه یکبار برگزار می‌شود، می‌توانند از طریق نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها ثبت نام یا به پایگاه اینترنتی hekmatmotahar.com مراجعه کنند.