به گزارش خبرنگار ادبیات برنا،این مجلد که «مدرسه عجیب تر می شود»نام دارد و یکی از جلدهای مجموعه «ماجراهای مدرسه کج و کوله»به شمار می رود.این مجموعه نوشته لوییس سکر است که اخیرا با  ترجمه سپیده خلیلی از سوی انتشارات قدیانی (کتاب های بنفشه)وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است.

مخاطبان طیف ادبیات داستانی کودک می توانند در آخرین مجلد  از مجموعه «ماجراهای مدرسه کج و کوله»به اتفاقاتی که میان دانش آموزان و معلمان مدرسه می افتد پی ببرند.روایت لوییس سکر به عنوان نویسنده ای آشنا به رواشناسی مخاطبان کودک و اشراف به دغدغه های این قشر از منظر کتابخوانی،این اثر را که مشتمل بر بیست و نه داستان است به کتابی جذاب و خواندنی مبدل کرده است.

 " پیامی از مدیر"، " آقای گاف"، " صداها"، " معلم جدید"، "مهلت"، " احمق" و" غریبه كوچولو" و...برخی از داستان های کوتاه ولی شیرین این کتاب هستند.

مولف در مقدمه این مجلدها درباره مجموعه سه جلدی «ماجرهای مدرسه کج و کوله»می نویسد:این مدرسه به مراتب از مدرسه هایی که تا به حال می شناخته اید عجیب تر است.قبل از این که  وارد مدرسه‌ كج و كوله شوید باید بدانید كه ساختمان آن سی طبقه دارد.در هر طبقه هم یك كلاس وجود دارد و خانم جولز معلم كلاس طبقه سی‌ام و  خانم زاورز معلم كلاس طبقه نوزدهم است.

با این حال مخاطب در میانه داستان به این نکته پی می برد که اصلا مدرسه در مجموع هجده طبقه بیش ندارد و خانم زاورز که به عنوان معلم کلاس طبقه نوزدهم معرفی شده به هیچ وجه وجود خارجی ندارد.

«مدرسه عجیب‌تر می‌شود» در 1100 نسخه و با قیمت 9000 تومان از سوی کتاب‌های بنفشه (واحد کودکان و نوجوانان نشر قدیانی) منتشر شده است." بچه های کلاس خانم جولز" و " مدرسه سقوط می‌كند"نیز دیگر مجلدهای مجموعه «ماجراهای مدرسه کج و کوله»بوده اند که طی ماه گذشته با ترجمه خلیلی منتشر شده اند.