به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی،در هفته جاری آمار منابع موجود در کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مرز صد هزار منبع گذشت و به عدد 100 هزار و 405 منبع رسید.

این منابع رقمی و دیجیتالی شده شامل نسخ خطی، پایان نامه، كتاب چاپ سنگی، كتاب چاپی، عكس و سایر منابع اطلاعاتی موجود در كتابخانه ملی است و رشد 3.5 برابری را نسبت به پایان سال 90 نشان می دهد.

هم چنین،تعداد 26 هزار و 667 عنوان پایان نامه در كتابخانه دیجیتال موجود است كه به دلیل رعایت حق مولف اطلاعات بیست صفحه ابتدایی آنها از طریق آدرس http://dl.nlai.ir برای همگان قابل جستجو  و  مشاهده است.

اعضای سازمان نیز می توانند برای مشاهده كامل پایان نامه ها به تالار رقمی یا دیجیتال واقع در ساختمان كتابخانه ملی، ساختمان آرشیو ملی و همچنین تالار رقمی مركز فارس مراجعه کنند.