به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، هدف از برگزاری این جشنواره معرفی و تشویق نویسندگان، مترجمان و مصححانی است كه خالق آثاری با موضوع خلیج فارس هستند.

دایره داوری در این جشنواره، كتاب‌ها و پایان نامه‌هایی است كه در یكی از محورهای سه گانه زیر پدید آمده‌اند: 

1. تاریخ (عمومی، سیاسی) خلیج فارس و قیام‌های ضد استعماری در منطقه، اسناد و مدارك و سفرنامه‌ها
2. جفرافیای خلیج فارس، اسناد و نقشه‌ها 
3. ادبیات (داستان و شعر) مربوط به موضوع خلیج فارس

برنامه جشنواره كتاب خلیج فارس مصوب وزارت ارشاد است و بر اساس آیین‌نامه، این جشنواره هر دو سال یك‌بار برگزار خواهد شد اما در دوره نخست،‌ همه كتاب‌های سی سال گذشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.  ز این‌رو، از همه شاعران، نویسندگان، مترجمان، مصحان و دانشجویانی كه در طی سال‌های 1357 تا 1388 در موضوعات یاد شده به خلق اثر پرداخته‌اند، دعوت می‌شود سه نسخه از آثار خود را تا پایان دی ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ملی كتاب خلیج فارس ارسال کنند. 

نشانی دبیرخانه: خ انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، پلاك 1080، طبقه2-، دبیرخانه جشنواره ملی كتاب خلیج فارس 
تلفن: 66460519 
فكس: 66966218