به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا،‌ رضا اسماعیلی شاعر گفت: مسئولان باید برنامه استراتژیك تدوین و تعریف كنند و اهدافی را در یك دوره زمانی در آن بگنجانند، اما در شرایطی كه چنین برنامه‌ای در دستور كار نیست، نقش كنگره شعر دفاع مقدس و اهداف آن بسیار مفید است.

اسماعیلی افزود: آنچه كه باید بر یك كنگره یا جشنواره حكم‌فرما باشد، ایجاد برنامه‌ای هدفمند است كه در كنگره شعر دفاع مقدس این دو رعایت شده است.

وی با تاکید بر اهمیت كنگره شعر دفاع مقدس عنوان كرد: لازم است كه كنگره به نشست‌ها و كارگاه‌های شعر منجر شود تا دستاوردهای آن به طور علمی و مستدل با مخاطبان تقسیم شود.

این شاعر كوتاهی مسئولان در حوزه ترجمه ادبیات دفاع مقدس به سایر كشورها را عامل مهجور ماندن آن برشمرد و خاطرنشان كرد: از سال‌های پیش از انقلاب ما آثار مقاومت عرب و امریكای لاتین را ترجمه كرده‌ایم، اما امروز كه این نهال در كشور ما بار آورده است، هنوز به دنیا معرفی و صادر نكرده‌ایم.