کمیک استریپ "پهلوانان" که در قالب تصویر روایتگر جوانمردی های پهلوانان ایرانی است،با تهیه کنندگی سید مسعود صفوی و تصویر گری مهیار چاره جویی به چاپ می رسد.
مهیار چاره جویی گفت: «این کمیک استریپ بیش از تکیه و تمرکز به فضا سازی، با تاکید بر کاراکترهایی که دارای ویژگی های خاص اخلاقی و فیزیکی هستند،آماده شده است.»
وی همچنین در تشریح چگونگی روند تصویر گری این مجموعه گفت: «طراحی و تصویر سازی این کمیک استریپ به صورت سیاه و سفید است و من در تصویر سازی آن از مدل ها و کتاب های امریکایی و اروپایی استفاده کرده ام البته این بدین معنی است که با دریافت نوع نگرش و احساس تولیدکنندگان کمیک استریپ های خارجی، به سبک و شیوه خود تصویری گری "پهلوانان" را انجام دادم.»
چاره جویی افزود: «در آغازطرح ها با مداد ترسیم و بعد تمام جزئیات کار به آن اضافه شد. پس از این مراحل نیز دورگیری و خطوط اضافه حذف شد .همچنین از آنجا که در کار از ابزارهای دیجیتال استفاده می کنم در زمان طراحی کاراکترها مراحل رنگامیزی کار را نیز به پایان رساندم.»
وی درباره پلان بندی کمیک استریپ "پهلوانان" که یکی از مراحل کار تصویرگری است بیان کرد: «بنا بر شرایط تعیین شده که شامل 24 صفحه A4 بود تلاش کردم تا با طراحی 5 تا 8 تصویر در یک صفحه کار را به گونه ای پیش ببرم که بدون هیچگونه مشکل و یا محدودیتی داستان در قالب تصاویر ارائه شود.»
تصویر گر کمیک استریپ "پهلوانان" با اشاره به اینکه این کتاب ویژه قشر نوجوان آماده شده است در خصوص محدودیت هایی که در تولید آثاری برای این گروه سنی با آن مواجه بوده است ،اذعان کرد: «پیش از این فکر می کردم صحنه هایی چون خشونت را نمی توان برای افرادی با سنین پائین طراحی کرد ولی در مرحله اجرا متوجه شدم که نشان دادن بخشی از این حالات مانعی ندارد و این یکی از تجاربی بود که در این کمیک استریپ کسب کردم.»
چاره جویی در تکمیل سخنانش تصریح کرد: «گرچه در طول کار سعی کرده ام جزئیات صحنه های مختلف را تا حد امکان و منطقی در کار وارد کنم اما اینکه داستان ها تنها به صورت کلی به یک واقعه اشاره داشته باشند، یکی از مشکلاتی است که در حوزه کمیک استریپ به چشم می خورد.»