به گزارش خبرگزاری برنا، این شاعر و بازیگر کشورمان که تا به حال مجموعه های «یک خیابان سهم یک افسانه نیست»، «شلیک کن رفیق»، «آخرین حرف معاصر» و «عطسه های نحس» را منتشر کرده، از ساعت 16 روز چهارشنبه 28 آبان در شهرکتاب بوستان واقع در میدان پونک، به شعرخوانی و امضای کتاب می پردازد.