به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «رنگ در عکاسی» مجموعه ای از شناخت ‌های پایه ای هنر عکاسی است که نیازهای اساسی دوستداران این رشته را فراهم کرده است.

این کتاب مکمل کتاب دیگر این نویسنده با عنوان «ترکیب بندی در عکاسی» است و مولف در کتاب حاضر از نظریه یوهانس ایتن نقاش و نظریه پرداز هنر و کتاب وی «هنر رنگ» الهام گرفته است. آشنایی با جنبه های مختلف نظریه رنگ ها، تاثیرات روانی رنگ ها، کیفیت و گونه های مختلف توافق و تضاد رنگ ها از ویژگی های مهم کتاب حاضر است و مولف سعی کرده مهم ترین رکن هنر عکاسی رنگی، یعنی قانون های مربوط به اصول ترکیب رنگ ها را برای خواننده تشریح کند و به واسطه عکس‌های متنوعی که فراهم آورده است، سهولت بیشتری را برای درک بهتر کار ایجاد کند.

این کتاب در ۵ فصل به نگارش در آمده است. فصل اول کتاب به معرفی مشخصه رنگ های مختلف از جمله زرد، قرمز، آبی، نارنجی و غیره پرداخته و این رنگ‌ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. فصل دوم کتاب با عنوان تضاد های رنگ ها موضوعاتی چون تضاد رنگ عای مکمل، تضاد کمیت و کیفیت، تضاد همزمان و غیره مورد تحلیل قرار می دهد.

فصل سوم هم توافق های رنگ ها را موضوع خود قرار داده و خواننده در فصل چهارم با منبع عای نور که شامل نور طبیعی و نور مصنوعی است، آشنا می‌شود.

فصل آخر این کتاب ساخت تصویر و ترکیب رنگ ها را بررسی کرده و در آن نقطه قوی سطح، خط دیدگانی، قطر و اثرهای محوی در پیش زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد.

چاپ هشتم کتاب «رنگ در عکاسی» در ۱۰۸ صفحه مصور تمام گلاسه با قیمت ۲۴ هزار تومان در شمارگان ۲ هزار نسخه توسط انتشارات سروش منتشر و عرضه شده است.