به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب خبرگزاری برنا،  موسسه مردم نهاد تعالی پنجشنبه 21 اسفندماه اردوی یکروزه بازدید از باغ پرندگان را برای دانش آموزان تحت پوشش خود برگزار کرد.

این برنامه به عنوان چهارمین برنامه در ادامه سلسله برنامه های بازدیدی تعالی، به باغ پرندگان تهران که یکی از اماکن دیدنی و خوش آب و هوای تهران است اختصاص یافت.

در این برنامه در کنار آشنایی دانش آموزان با انواع گونه های پرندگان، سعی بر این بود که از آموزشهای بازی گونه ای با الهام از تمثیل های پرندگان که در گنجینه فرهنگی و ادبی ایران موجود است، برای انتقال مفاهیم زندگی و ارزش های انسانی، فردی و اجتماعی استفاده شود .


اجرای نقالی داستان سیمرغ منطق الطیر عطار یکی از برنامه های این بازدید بود. همچنین با الهام از جنبه های نمادین پرندگان خصایص و ویژگی های ارزشمند انسانی برای دانش آموزان نام برده شد. هدف اصلی از این برنامه های محتوایی آشنا شدن با ارزش هایی که هر فرد ممکن است در درون خود داشته باشه و دعوت به کشف آنها در خود و تمرین فعالیت و بازی گروهی بود.

این اردو که از ساعت 30: 9 روز پنجشنبه با ورود دانش آموزان تحت پوشش موسسه تعالی به باغ پرندگان شروع شده بود بعد از اجرای بخش های مختلف در ساعت 14:30 به پایان رسید.