به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، مجموعه شعر "امضایی در انتهای ریل" با موضوع دفاع مقدس و در قالب شعر سپید، اثر شاعر جوان، صدر الدین انصاری زاده توسط دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم منتشر شد.

این مجموعه در 96 صفحه در برگیرنده 55 قطعه شعر با مضامین گوناگون دفاع مقدس است که چاپ اول خود را در 1100 نسخه تجربه کرده است.

پرداختن شاعرانه به زوایا و فضاهای مختلف و متنوع هشت سال پایداری، از ویژگی‌های این کتاب محسوب می‌شود.
 
"امضایی در انتهای ریل" سومین مجموعه از کتب منتشر شده دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم است.