به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، کوروش کمالی‌سروستانی، مدیر مرکز سعدی‌شناسی گفت: بر اساس نام‌گذاری دهه‌ سعدی‌شناسی که پنج سال گذشته به بررسی دوران‌شناسی سعدی، زندگی و اندیشه و زبان سعدی، گلستان، بوستان و غزلیات اختصاص داشت، سال۱۳۹۰، سال قصیده نامگذاری شده است، اگر چه مجالس، قطعات و غزلیات سعدی نیز در نشست‌های علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه‌های پنج سال آتی به این شرح نام‌گذاری شده است: در سال ۹۱ "نسخه‌شناسی آثار سعدی"، در سال ۹۲ "سعدی، معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی"، در سال ۹۳ "سعدی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و ادبیات عصر ما"، در سال ۹۴ "هنر سعدی و فرهنگ مردم" و در سال ۹۵ "سعدی در حدیث دیگران".

وی افزود: مرکز سعدی‌شناسی که متولی بخش علمی برگزاری مراسم یادروز سعدی است، در روز ۳۰ و ۳۱ فروردین با همکاری مرکز فرهنگی شهرکتاب نشست‌های علمی را در تهران برگزار خواهد کرد که این نشست‌ها از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ سوم، آغاز می‌شوند. 

مدیر مرکز سعدی‌شناسی سخنرانان و موضوعات روز نخست را به این شرح عنوان کرد: "جایگاه قصاید سعدی در قصیده‌ی فارسی" مظاهر مصفا، "از عنصری تا سعدی" مهدی نوریان، "در رثای بغداد" موسی اسوار، "سعدی در موسیقی ایرانی" سالار عقیلی. همچنین میزگردی درباره‌ی "زبان سعدی در قصیده و مطایبات" با حضور نصر الله پورجوادی و ضیاء موحد برگزار خواهد شد.

کمالی‌سروستانی با اشاره به پیگیری این جلسات در روز چهارشنبه، برنامه‌ نشست‌های علمی و سخنرانان ۳۱ فروردین را بدین شرح اعلام کرد: "بررسی تطبیقی قصاید سنایی و سعدی" مریم حسینی، "سعدی و بتهوون" محمدعلی سپانلو، "هنجار و ساختار قصاید سعدی" نسرین فقیه‌ملک مرزبان و پیرامون "تجلی تفکرات اشعری در قصاید سعدی" عباس ماهیار. 

وی خاطرنشان کرد: نشست علمی شیراز در روز اول اردیبهشت در سالن همایش‌های مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد و عنوان سخنران و موضوع هر سخنرانی بدین شرح است: "غزل ـ قصیده های سعدی" منصور رستگارفسایی، "چند نکته در قصاید سعدی" مهدی محقق، "قصاید سعدی ادامه‌ی آرمانشهر سعدی" اصغر دادبه، "مساله‌ی مطایبات و هزلیات سعدی" ضیاء موحد، "مرز اندرز در چامه‌های سعدی" میرجلال‌الدین کزازی، "عارف ربانی" حسن بلخاری، "تاملی در سبک رسایل و مجالس سعدی" محمود فتوحی و "سعدی در آیینه سفینه شمس حاجی شیرازی" میلاد عظیمی. 

کمالی در پایان گفت: انتشار چهاردهمین دفتر سعدی‌شناسی ویژه‌ی غزل، ترجمه اشعار عربی سعدی از سوی موسی اسوار و کارت‌های ویژه‌ی یادروز سعدی از دیگر برنامه‌های بخش علمی یاد روز سعدی است.