به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، اولین مجموعه شعر منیره حسینی با عنوان " بی‌حواس‌‌ترین زن دنیا" متشکل از 60 شعر با عناوینی چون "من یک زن خوشبختم" و " بی‌حواس‌ترین زن دنیا" است.

این مجموعه با 1100 نسخه و قیمت 3200 تومان از سوی انتشارات دفترشعر جوان منتشر شده است.

یکی از شعرهای این مجموعه به قرار زیر است:

من یک زن خوشبختم
و خیابانی که راه مرا دنبال می‌کند، خوشبخت است
و کوچه‌ای که به گریبان خانه‌ام می‌رسد، خوشبخت است
و تو
که هر روز به پنجره اتاقم پیله می‌کنی، یک روز پروانه خوشبخت می‌شوی
با این همه
دروغ
عنکبوتی است که مدام در دهانم تار می‌تند