به گزارش خبرنگار ادبیات برنا هفتمین نشست نقد آموت با موضوع بررسی کتاب "معجون عشق" مجموعه گفتگوهای یوسف علیخانی با نویسندگان عامه پسند ر. اعتمادی ، فهیمه رحیمی ، نازی صفوی ، پرینوش صنیعی ، مریم ریاحی ، امیرعشیری ، حسن کریم پور و ....) با حضور منتقدان: کاوه گوهرین و ابراهیم زاهدی مطلق روز پنجشنبه 1 اردیبهشت 90 ساعت 4 بعدازظهر در دفتر نشر آموت برگزار می شود.

یوسف علیخانی، مدیر انتشارات آموت در گفتگو با خبرنگار ادبیات برنا درباره علت برگزاری نشست‌های انتشارات آموت عنوان کرد: واقعیت این است که ما فراموش کرده‌ایم یک کتاب وقتی منتشر می‌شود، نقد وگفتگو با نویسنده جایگاه مهمی در شناخت او دارد. من وقتی به عنوان ناشر نگاه می‌کنم شاید نیازی به این امر نمی‌بینم اما وقتی به عنوان یک نویسنده به جریان انتشار کتاب می‌نگرم، دلم می‌خواهد کارهایم ارزیابی وشناخته شود.

وی افزود: با بررسی‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که برگزاری یک هفته آثار تولیدی نشر آموت و هفته دیگر کتاب‌های ناشران و نویسندگان مختلف نقد وبررسی شود. اما بعد با در نظر گرفتن این مسئله که آموت فضای کوچکی دارد وهماهنگی‌ها دشوار است، تنها آثار تولید آموت را در جلسات نقد وبررسی جای دهیم.

مدیر انتشارات آموت خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموت به صورت هفتگی نشست‌های خود را برپا می‌کند، که دو در ماه هفته به نقد آثار خاص اختصاص دارد و دو هفته رمان‌های عامه پسند را بررسی خواهد کرد.