به گزارش سرویس فرهنگ و ادبیات برنا با تشکیل جلسه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری در روز سه شنبه مورخ 14 دی ماه سال جاری مجوز تأسیس4 مؤسسه چند منظوره فرهنگی و هنری توسط این هیات صادر شد.

بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری در سال جاری وتاکنون علاوه برتهران برای سی ویک استان کشور 129 مجوز تاسیس موسسه چند منظوره فرهنگی و هنری صادر کرده است .

وی همچنین اعلام کرد: تا به امروز 4710موسسه فرهنگی وهنری چند منظوره در سی استان کشور مجوز دریافت کرده اند.