به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، ابوالقاسم تقوایی مجموعه‌ شعر جدید خود با نام «افلاطونی كه هندسه نمی‌دانست» را به زودی منتشر می‌کند. شعرهای جدید وی سه دفتر است كه در قالب یك مجموعه به چاپ می‌رسد.

بنا بر این گزارش عنوان دفتر اول «افلاطونی كه هندسه نمی‌دانست» است که بیش‌تر شامل شعرهای اجتماعی و عاشقانه می‌شود‌. دفتر دوم «روایت‌ها» که شامل شعرهای روایی است و دفتر سوم «برای بعدها» ‌شعرهای خیلی كوتاه را شامل می‌شود.

کتاب شعر «افلاطونی كه هندسه نمی‌دانست» اسفندماه سال 89 برای انتشار به دفتر شعر جوان سپرده‌ شده است و به زودی منتشر خواهد شد. پیش از این از تقوایی، مجموعه‌های شعر‌هایی چون «كشیدن گاری شاهانه»، «كبریتی اوستایی» و «شعرهای گاوی» منتشر شده است.